Dịch Vụ Lãnh Sự

  • Cấp mới, đổi hộ chiếu

  • Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu

  • Dán ảnh con vào hộ chiếu Bố hoặc Mẹ

  • Cấp hộ chiếu cho trẻ em (Tách Hộ chiếu)

  • Xin Miễn Thị Thực và Visa về VN

  • Cấp Visa hồi hương về VN

  • Chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

  • Chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

  • Đăng ký kết hôn giữa 2 công dân VN.

  • Chứng nhận giấy ủy quyền giải quyết công việc ở VN